“Soy el curso de arena que se desliza entre el canto y la duna
la lluvia de verano llueve sobre mi vida
sobre mi vida que huye y me persigue
y terminará el día de su comienzo
querido instante te veo
en la cortina de bruma que se aleja
donde no pisaré esos largos umbrales movedizos
y viviré el tiempo de una puerta
que se abre y se cierra”


Samuel Beckett

“I am the running sand which moves between the stone and the dune
summer rain falls on my life
in my life which flees and pursues me
and which will finish the day it begins
dear moment, I see you
in the curtain of mist which moves away
where I will not step on those long, moving thresholds
and I will live for the time it takes
to open and close a door”


Samuel Beckett

“Harkoskoaren eta dunaren artean irristatzen den harearen ibilera naiz ni,
nire bizitzaren gainean erortzen den udako euria,
bizitza horrek ihes egiten du eta jazarri egiten nau,
eta, bere hasierako egunean bertan, bukatu egingo da;
une maitea, ikusten zaitut
alde egiten duen laino-errezelean ezkutatuta,
non ez ditut atalase higikor luze horiek zapalduko,
eta ate bat irekitzeko eta ixteko denboraz
biziko naiz.”


Samuel Beckett

Using Format